Dobrodošli na Eurotranslate Medical

Prevode odobrili doktori medicine

Specijalizovani za južnoslovenske jezike

Prevode odobrili doktori medicine

Specijalizovani za južnoslovenske jezike

Prevode odobrili doktori medicine

Specijalizovani za južnoslovenske jezike

Jezici

Pružamo usluge prevođenja sa svih značajnih svetskih jezika na južnoslovenske jezike i obrnuto.

Specijalizovani za:

  • Srpski
  • Bosanski
  • Bugarski
  • Hrvatski
  • Makedonski
  • Crnogorski
  • Slovenački

Na raspolaganju smo vam i za ostale jezičke kombinacije, za koje imamo pravi tim prevodilaca.

Industrije

Medicinska sredstva

Prevod uputstava za upotrebu, priručnika za rukovanje, korisničkih priručnika, nalepnica, pakovanja, dozvola za uvoz i drugo.

Farmacija

Prevod sažetaka karakteristika leka (SmPC), uputstava za lekove (PIL), nalepnica, unutrašnjeg i spoljnjeg pakovanja, brošura, letaka.

Klinička istraživanja

Prevod dosijea ispitivanih medicinskih proizvoda (IMPD), sinopsisa protokola, obrazaca informisanog pristanka (ICF), dnevnika pacijenta, uputstava za pacijente, upitnika, skala za rangiranje, nalepnica i drugo.

 

eurotranslate-engleski-tr
network-banner-final1
MemberCompanyButton_250
iso sys

 

Vrtlarska 35b, 11080
Beograd, Srbija

info@eurotranslate.rs

+381 (0)11 314 96 17
+381 (0)11 314 96 19

    Kontaktirajte nas