Lekarska overa i overa sudskih prevodilaca

Regulatorni organi često zahtevaju overu određenih medicinskih i zdravstvenih dokumenata od strane licenciranih lekara ili sudskih prevodilaca.

Lekarska overa

To je postupak kojim licencirani lekar potvrđuje sadržaj prevedenog dokumenta svojim potpisom i faksimilom. Budući da naš prevodilački tim obuhvata licencirane lekare, u mogućnosti smo da obezbedimo uslugu overe besplatno i bez odlaganja.

Overa sudskih prevodilaca

To je postupak kojim sudski prevodilac postavljen od strane Ministarstva pravde svojim pečatom i potpisom potvrđuje da prevod u potpunosti odgovara izvornom dokumentu.

prevod medicinske dokumentacije, medicinski prevod, agnecija za prevod medicinske dokumentacije, povratni prevod, lokalizacija softvera, prevodilačke agencija, agencije za prevođenje, pisani prevodi, prevod lekarske dokumentacije, lekarska overa I overa sudski prevodilac