O Nama

Prevođenje u oblasti medicine predstavlja oblast prevođenja u kojoj preciznost podrazumeva bezbednost i stoga su temeljno poznavanje tematike/date oblasti prevođenja, jasno prenošenje poruke i razumevanje uputstava kao i poznavanje medicinskih sredstava i lekova od ključne važnosti. Medicinski prevodi koje odlikuje tačnost i preciznost osiguravaju očuvanje bezbednosti pacijenta.

prevod medicinske dokumentacije, medicinski prevod, agnecija za prevod medicinske dokumentacije, povratni prevod, lokalizacija softvera, prevodilačke agencije, agencije za prevođenje, pisani prevodi, prevod lekarske dokumentacije, lekarska overa I overa sudski prevodilac

Visok Kvalitet

U cilju postizanja visokog kvaliteta i preciznosti medicinskih prevoda u toku prevodilačkog procesa angažujemo tim internih i honorarnih prevodilaca koji su ujedno i kvalifikovani zdravstveni radnici, poput lekara opšte prakse i specijalista u oblasti interne medicine, anesteziologije, radiologije, ginekologije, plastične hirurgije, neurologije, psihijatrije, kliničke farmakologije i imunologije, čije je znanje u toku sa aktuelnim dešavanjima u oblasti medicine.

Tačnost Medicinskih termina

Prevođenje uputstava za nove lekove i članaka za naučne časopise iziskuje poseban skup veština i stručnosti. Adekvatan prevodilac za prevođenje uputstva za upotrebu CT skenera nije nužno i prava osoba za prevođenje patentnih prijava u oblasti imunologije. Imajući to u vidu, prilikom dodeljivanja svakog prevodilačkog zadatka pažljivo biramo članove prevodilačkog tima koji su najadekvatniji za dati projekat, pri čemu za sam proces prevođenja takođe angažujemo, između ostalih, lingviste, stručnjake u IT oblasti, medicinske fizičare, hemičare, stručnjake za DTP (priprema za štampu).

Time se obezbeđuju tačnost korišćene medicinske terminologije, tekstovi koji su prilagođeni ciljnoj grupi, kao i najviši stepen kvaliteta i razumljivosti za krajnje korisnike ili ciljnu grupu kojima je pojedini dokument namenjen.

Našim klijentima isporučujemo materijal za koji su prevod, stručnu i jezičku lekturu izvršili pažljivo odabrani članovi tima stručnjaka, čime se eliminiše potreba za dodatnim i skupim uslugama medicinske odnosno stručne lekture i osiguranja kvaliteta.

Iskustva Klijenata

Naša ponuda obuhvata usluge pisanog i usmenog prevođenja prilagođene vašim posebnim zahtevima, a zadovoljstvo klijenata je naš prioritet broj jedan.

Poverenje brojnih klijenata tokom godina stekli smo napornim radom, fleksibilnošću u pogledu ispunjenja posebnih zahteva, usredsređenošću na detalje, profesionalizmom, stručnošću i pouzdanošću.

prevod medicinske dokumentacije, medicinski prevod, agnecija za prevod medicinske dokumentacije, povratni prevod, lokalizacija softvera, prevodilačke agencija, agencije za prevođenje, pisani prevodi, prevod lekarske dokumentacije, lekarska overa I overa sudski prevodilac

ERad

„Izuzetno smo zadovoljni kvalitetom prevodilačkih usluga koje pruža Eurotranslate. Nadamo se da ćemo uz njihovu pomoć proširiti naše prisustvo na srpskom tržištu."

prevod medicinske dokumentacije, medicinski prevod, agnecija za prevod medicinske dokumentacije, povratni prevod, lokalizacija softvera, prevodilačke agencija, agencije za prevođenje, pisani prevodi, prevod lekarske dokumentacije, lekarska overa I overa sudski prevodilac
Cryo Save Serbia, d.o.o. Belgrade

„Eurotranslate iz projekta u projekat potvrđuje stručnost, efikasnost i profesionalnost, pa ostaje naš prvi izbor za sve naše prevodilačke potrebe."

prevod medicinske dokumentacije, medicinski prevod, agnecija za prevod medicinske dokumentacije, povratni prevod, lokalizacija softvera, prevodilačke agencija, agencije za prevođenje, pisani prevodi, prevod lekarske dokumentacije, lekarska overa I overa sudski prevodilac

Dijamed

„Visok kvalitet i stručnost prevoda koje pruža Eurotranslate pomogli su nam da plasiramo naše proizvode na tržište."

Našim klijentima omogućavamo:

Stručnost

Prilagodljivost

Pouzdanost

Predanost kvalitetu

Duh saradnje