Stručna i jezička lektura

Stručna lektura

Ovaj postupak je usmeren na terminologiju, budući da je ispravna medicinska terminologija od ključnog značaja za kvalitetan medicinski prevod, kao i na prilagođavanje prevoda kako bi njegov sadržaj bio razumljiv i nedvosmislen za krajnje korisnike. Dokumenti namenjeni zdravstvenim radnicima moraju da bez izuzetka budu jasni, bez grešaka i sa ispravnom medicinskom terminologijom budući da u ovoj osetljivoj oblasti prevođenja životi pacijenata mogu biti ugroženi u slučaju lošeg kvaliteta prevoda. S druge strane, kada je reč o materijalima namenjenim pacijentima od ključne je važnosti da poruka bude prenesena na adekvatan način upotrebom jezika i terminologije koja je razumljiva pacijentima bez obzira na njihov stepen obrazovanja. Zdravstveni radnici su u ovom pogledu obučavani u toku školovanja te je stoga važno uključiti ih u znatnoj meri u proces prevođenja medicinske dokumentacije.

Jezička lektura

Ovim postupkom proverava se ispravnost u pogledu gramatike, sintakse, pravopisa i doslednosti, kao i da li je kompletan sadržaj izvornog teksta prisutan u prevodu. Naši lingvisti poseduju obimno iskustvo u oblasti medicinskih prevoda i jasno im je da pojedine medicinske skraćenice možda nisu uvek najbolji izbor u smislu gramatičkih pravila ali da ih je potrebno zadržati budući da su one deo uobičajene upotrebe i da ih svaki pacijent razume. Stoga su za jezičku lekturu medicinske dokumentacije neophodne donekle različite veštine u odnosu na običnu jezičku lekturu, a koje naš tim lingvista poseduje.

proofreading

Chương trình khuyến mãi nhận 50.000đ cho người chơi mới, một cách miễn phí và hấp dẫn để trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi. Tân thủ sẽ được hưởng khuyến mãi 100% giá trị tiền nạp thưởng trong lần đầu tiên nạp tiền. Đây là một trong số các chương trình khuyến mãi tuyệt vời mà ONBET cung cấp cho người chơi.