Pisani prevodi

Klinička ispitivanja / kliničke studije

 • Sinopsis protokola
 • Obrasci informisanog pristanka
 • Test liste (CRF)
 • Brošure i vodiči
 • Ugovori o kliničkom ispitivanju
 • Izveštaji u okviru kliničkih ispitivanja
 • Obeležavanje ispitivanih lekova
 • Materijali za istraživače
 • Skale procene
 • Skale procene koju vrši pacijent
 • Dnevnici za pacijenta
 • Upitnici za pacijenta
 • Ishodi koje prijavljuje pacijent (PRO)
 • Korespondencija u vezi sa kliničkim ispitivanjem (obaveštenja etičkim odborima, dozvole za izvoz/uvoz, obaveštenja o bezbednosti itd.)
 • Zahtevi za odobrenje kliničkog ispitivanja
 • Prijavljivanje suspektnih neočekivanih ozbiljnih neželjenih reakcija (SUSAR)

Medicinska sredstva

 • Uputstva za upotrebu
 • Priručnici za rukovaoce
 • Tehničke specifikacije
 • Korisnički interfejsi
 • Korisnički priručnici
clinical trials

Farmaceutika

 • Prijave patenta
 • Uputstvo za lek (PIL)
 • Sažetak karakteristika leka (SmPC)
 • Unutrašnje i spoljno pakovanje
prevod medicinske dokumentacije, medicinski prevod, agnecija za prevod medicinske dokumentacije, povratni prevod, lokalizacija softvera, prevodilačke agencija, agencije za prevođenje, pisani prevodi, prevod lekarske dokumentacije, lekarska overa I overa sudski prevodilac

Marketing

Oglasi

Materijali za regrutovanje pacijenata

Leci

Materijali u oblasti odnosa sa javnošću

Tehnika

Priručnici za instalaciju

Priručnici za održavanje

Priručnici za rukovaoce
Priručnici za administratore
prevod medicinske dokumentacije, medicinski prevod, agnecija za prevod medicinske dokumentacije, povratni prevod, lokalizacija softvera, prevodilačke agencija, agencije za prevođenje, pisani prevodi, prevod lekarske dokumentacije, lekarska overa I overa sudski prevodilac

Ostalo

 • Laboratorijski izveštaji
 • Zdravstveni kartoni i anamneza
 • Lekarski nalazi/izveštaji
 • Otpusne liste
 • Članci i sažeci iz naučnih časopisa
 • Kliničke prezentacije
 • Deklaracije / specifikacije medicinskih sredstava
 • Prezentacije u programu PowerPoint
 • Sadržaj internet stranica