Lokalizacija softvera i internet stranica

Lokalizacija internet stranica

U današnjem dobu komunikacija koje se odvijaju preko Interneta lokalizacija internet stranica je od ključne važnosti za nastup na globalnom tržištu. Nedavna anketa koju je sprovela američka kompanija za ispitivanje tržišta Common Sense Advisory pokazala je da više od polovine globalnih potrošača isključivo kupuje proizvode putem internet stranica koje sadrže informacije na jeziku potrošača. Ovo takođe važi za medicinske i farmaceutske kompanije, ali uz jednu malu a opet suštinsku razliku u pogledu specifične prirode sadržaja. Pored lokalizacije znakova za razdvajanje brojeva, mernih sistema i jedinica, upotrebe sinonima radi očuvanja originalnog izgleda internet stranice i ostalih tehničkih pojedinosti, lokalizacija internet stranica takođe zahteva tačnost korišćene terminologije. Ovo važi bez obzira da li je internet stranica namenjena zdravstvenim radnicima ili opštoj javnosti, kao i u slučajevima kada je stranica istovremeno namenjena i jednima i drugima. Kao što ni lekara na primer ne bismo konsultovali prilikom prevoda finansijske ili tehničke dokumentacije, tako se ne bismo oslonili ni na prevodioca sa nedovoljnim poznavanjem medicinske oblasti kada očekujemo kvalitetan prevod medicinskog teksta. Bilo da je vaša internet stranica namenjena zdravstvenim radnicima ili opštoj javnosti, uveravamo vas da će vam naš tim pružiti lokalizovani, u medicinskom smislu tačan i kvalitetan prevod u zahtevanom roku.

Lokalizacija medicinskih softvera

Lokalizacija softvera je proces prevođenja i lokalizacije teksta i prilagođavanja funkcionalnih elemenata softverske aplikacije kako bi korisnici ciljne zemlje mogli da koriste određeni softver. Brojne vrste različitih softvera zahtevaju lokalizaciju – softveri za stone računare, internet aplikacije, aplikacije za mobilne uređaje i pre svega korisnički interfejsi medicinskih sredstava. Pored očuvanja doslednosti u korišćenju terminologije u svim elementima softvera i u pratećem sadržaju (korisnički priručnici, pomoć na mreži), tehničkog znanja i dobrih veština lokalizacije, prevođenje elemenata korisničkog interfejsa medicinskih sredstava takođe zahteva preciznost u upotrebi stručnih termina i dovoljno poznavanje medicinske oblasti budući da nepravilna upotreba određenog sredstva može ugroziti bezbednost pacijenta i rukovaoca. Zbog toga naši pažljivo odabrani timovi za lokalizaciju softvera uključuju stručnjake iz IT oblasti, lingviste i lekare koji sarađuju u cilju pružanja prevoda najvišeg kvaliteta našim klijentima.

medical software 1