Osiguranje kvaliteta

VISOK NIVO PRECIZNOSTI I TAČNOSTI

Ni jedna druga oblast prevođenja ne zahteva tako visok stepen preciznosti i tačnosti kao što je to slučaj sa prevodima iz oblasti medicine, zdravstva i farmacije. Naš sistem kontrole kvaliteta je osmišljen i sprovodi se u skladu sa standardom ISO čime omogućuje sledeće:

  • ispoljavanje sposobnosti doslednog pružanja prevodilačkih usluga koje zadovoljavaju zahteve klijenata i važećih zakonskih i regulatornih propisa, kao i
  • povećanje stepena zadovoljstva klijenata putem efikasne primene sistema, uključujući procese neprekidnog unapređenja sistema i osiguranja ispunjenosti zahteva klijenata i važećih zakonskih i regulatornih propisa.

U svim fazama prevodilačkog procesa ostajemo u bliskom kontaktu sa vama radi razjašnjenja nejasnih termina, ukazivanja na eventualne nepravilnosti u izvornom tekstu i na probleme u pogledu doslednosti. Ovaj vid bliske saradnje sa klijentima omogućuje kontinuitet u pružanju prevodilačkih usluga u oblasti medicine koje odlikuje visok stepen kvaliteta i preciznosti.

prvi srpski

POVERLJIVOST

Razumemo značaj zaštite poverljivosti i tajnosti dokumentacije i informacija naših klijenata i stoga primenjujemo stroga pravila o zaštiti poverljivosti radi zaštite vaših dokumenata. Naša pravila predstavljaju deo našeg procesa koji je formiran na osnovu standarda ISO i primenjuje se na svaki prevodilački projekat. Svako ko dođe u dodir sa vašim dokumentima i podacima, od organizatora projekta i prevodioca do lektora, obavezan je ugovorom o poverljivosti i shvata značaj bezbednosti zaštićenih informacija. Osim toga, potpisaćemo i dodatne ugovore o poverljivosti sa vašom kompanijom ako to zahtevaju pravila vaše kompanije.

Radi dodatne zaštite vaših informacija takođe raspolažemo bezbednom zaštitom putem zaštitnog zida, bezbednom ftp lokacijom, vršimo pravljenje rezervnih kopija podataka na dnevnom nivou, koristimo bezbedna skladišta datoteka, trajno uništavamo štampana dokumenta na bezbedan način, a po potrebi koristimo i zaštitu dokumenata putem šifrovanja. Pristup dokumentima se isključivo daje zaposlenima i pružaocima jezičkih usluga koji su konkretno angažovani na vašem projektu.