Povratni prevod

Povratni prevod podrazumeva prevođenje već prevedenog dokumenta na jezik sa kojeg je prvobitno izvršen prevod. Povratni prevod izvršava prevodilac koji nije upoznat sa originalnim tekstom i često se ne vrše stilska poboljšanja.

Mnoge kompanije, naročito farmaceutske kompanije koje sprovode klinička ispitivanja, zahtevaju povratni prevod u cilju provere tačnosti prevoda na ciljni jezik, budući da i najmanje greške mogu dovesti do velikih problema u ovoj oblasti.

Prevodilac koji vrši povratni prevod mora posedovati temeljno poznavanje i razumevanje date tematike kako bi ispravno izvršio povratni prevod stručne terminologije, reči u opštoj upotrebi i različitih sinonima.