Lekarska overa i overa sudskih prevodilaca

Regulatorni organi često zahtevaju overu određenih medicinskih i zdravstvenih dokumenata od strane licenciranih lekara ili sudskih prevodilaca.

prevod medicinske dokumentacije, medicinski prevod, agnecija za prevod medicinske dokumentacije, povratni prevod, lokalizacija softvera, prevodilačke agencija, agencije za prevođenje, pisani prevodi, prevod lekarske dokumentacije, lekarska overa I overa sudski prevodilac

Lekarska overa

To je postupak kojim licencirani lekar potvrđuje sadržaj prevedenog dokumenta svojim potpisom i faksimilom. Budući da naš prevodilački tim obuhvata licencirane lekare, u mogućnosti smo da obezbedimo uslugu overe besplatno i bez odlaganja.

Overa sudskih prevodilaca

To je postupak kojim sudski prevodilac postavljen od strane Ministarstva pravde svojim pečatom i potpisom potvrđuje da prevod u potpunosti odgovara izvornom dokumentu.

prevod medicinske dokumentacije, medicinski prevod, agnecija za prevod medicinske dokumentacije, povratni prevod, lokalizacija softvera, prevodilačke agencija, agencije za prevođenje, pisani prevodi, prevod lekarske dokumentacije, lekarska overa I overa sudski prevodilac