IP za Bosnu i Hercegovinu

Da li Obrazac informisanog pristanka za Bosnu i Hercegovinu treba da bude preveden na tri jezika ili je jedan dovoljan?

 

U skladu sa Pravilnikom o kliničkim ispitivanjima lekova i medicinskih sredstava, objavljenom u Službenom glasniku BIH br. 04/2010, informacije za pacijenta i obrazac informisanog pristanka moraju biti na lokalnom jeziku. Službeni jezici Bosne i Hercegovine su bosanski, srpski i hrvatski jezik. Službena pisma su latinica i ćirilica.

 

Za više informacija posetite:

http://www.almbih.gov.ba/_doc/regulative/pravilnik_klinicka_bos.pdf