Potpis lekara – da ili ne?

Da li mi je potreban potpis kliničkog lekara na bilo kom dokumentu kada želim da upišem medicinsko sredstvo u Registar medicinskih sredstava Srbije?

  • Da. U skladu sa Pravilnikom o načinu upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava i sadržaju zahteva za upis medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava, a na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima Republike Srbije, donetog 2010. godine, podnosilac zahteva mora da priloži uputstvo za upotrebu na stranom jeziku za medicinska sredstva stranog porekla i predlog uputstva za upotrebu medicinskog sredstva stranog i domaćeg porekla na srpskom jeziku potpisan od strane kliničkog lekara, odnosno, za in vitro dijagnostička medicinska sredstva i od strane stručnog lica iz oblasti biohemije.
    Za više informacija o stavljanju u promet medicinskih sredstava u Srbiji posetite upis u registar